?לשם מה יש צורך בנבואה Leshem Mah yesh tzorech Benevuah? Eizeh Tafk...