?להיות בתיבת נח או לתקן עולם במלכות שד-י Lekhiot bteivat noakh or letaken olam bmalkut sh-d-y?